Podcast • 4 mei 2022 • Griet Langedock & Kurt Ostyn

Tijd voor EVAlutie in de wielersport

Griet Langedock is een naam die wellicht vooral binnen de wielersport een belletje doet rinkelen. En dat is jammer. Want Griet is een vrouw met een missie. En die missie gaat verder dan ‘het vrouwenwielrennen beter op de kaart zetten’.

Fotografie: Marc Van Hecke

De wielersport is nog te vaak een conservatief mannenbastion. Niet alleen ‘big business’ maar vooral ook ‘dick business’ dus …
België is nog steeds één van de belangrijkste landen in de wielersport. Dat oneerlijk voordeel moet worden uitgespeeld, vindt Griet Langedock. En dat kan alleen door de oude structuren en werkwijzen te vernieuwen.

De EVAlutie (feminisering) van de wielersport gaat verder dan gelijk prijzengeld tussen mannen en vrouwen. Het is tijd om breder te denken. Het stap-denken moet web-denken worden. Een betere vertegenwoordiging van vrouwen (of vrouwelijke denkers) in de wielersport helpt om op een ander manier naar het verouderde businessmodel te kijken. Het is dringend tijd voor een andere marketingaanpak van wielerploegen. Zeker op vlak van ‘gamification’ biedt het wielrennen een zee van kansen, die vandaag onbenut blijven.

Geniet van dit open en eerlijk gesprek met een (alweer) baanbrekende vrouw.

Pupe Visch (Maurice Geldhof) in 1927 - grootvader van griet.

PS: wie meer wil vernemen over de EVAlutie, het web- en stap-denken en de impact van feminisering in de ondernemerswereld kan er – net zoals Griet – alles over lezen in het boek ‘De Prinses op het Witte Paard’ dat Kurt in 2015 schreef. Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar via deze link.