Podcast • 20 juli 2022 • Simon Mensaert & Kurt Ostyn

Over succesvol rekruteren bij 'moeilijke' doelgroepen

Kent u Soda Plus? Of hebt u al over een SODA-attest gehoord?
De kans ik klein. En dat is jammer.
Want bedrijven smeken om goede medewerkers, maar blijven vaak afwijzend voor kandidaten uit wat men noemt ‘moeilijke doelgroepen’. De missie van Soda Plus is om leerlingen – ongeacht hun socio-economische achtergrond – grotere slaagkansen te geven op de arbeidsmarkt. In deze aflevering van De Toekomst Jeukt gaat Kurt in gesprek met Simon Mensaert, de oprichter en bezieler van Soda Plus. 

Simon Mensaert stond zelf enkele jaren voor de klas en stelde vast hoeveel tijd en aandacht er gaat naar de ‘moeilijke’ leerlingen. Tegelijk zitten er in elke klas ook voorbeeldige studenten die weinig of niet gewaardeerd worden voor hun positieve houding. En geen enkele leerling of ouder leek waarde te hechten aan het attituderapport dat op het einde van elke schooljaar werd uitgereikt. Dat bracht Simon op een idee: wat als we die houding wél belonen en waarderen? Wat als leerlingen de kans krijgen om een SODA-attest te halen dat kan worden voorgelegd aan hun toekomstige werkgever. Een attest dat aantoont dat je iemand bent die stipt, ordentelijk, gedisciplineerd en met een juiste werkattitude aan de slag kan? Dat is wat wzv SODAplus voor scholen, leerlingen en werkgevers wil realiseren. En met succes. 

Helaas maakt nog geen 10% van alle scholen gebruik van het SODA-attest. De droom van Simon is om daar op z’n minst 50% van te maken. Dit zou een voelbare impact hebben op de tewerkstelling. Het lijkt ons een haalbare droom. Heb jij interesse om hier toe bij te dragen? Surf naar www.sodaplus.be