Blog • 15 april 2020 • Kurt Ostyn & Tom Delmotte

Open brief aan lokale besturen

Zullen we het volgend jaar ook nog over onze local heroes hebben?

Beste lokale beleidsmaker,

Het is ontroerend hoe we in deze Corona-tijden volop de kaart van de lokale handel trekken.

Het is hartverwarmend hoe ook lokale overheden zonder verpinken hun chequeboekje boven halen om die lokale entrepreneur een duwtje in de rug te geven. We kennen hem, die lokale ondernemer, want we zijn er zelf ook een. En we weten dat hij al uw inspanningen weet te waarderen. Dank u daarvoor.

Maar mogen we even gezond kritisch zijn en het over de échte toekomst hebben?

Niet die van mei 2020 waarop we hopelijk met zijn allen weer het beste van onszelf kunnen geven, maar wel die van pakweg een jaar hiervandaan? Want hoe goed gemeend al die korte termijnpremies en –acties ook zijn, we zijn toch een beetje bevreesd dat het om losse flodders zal gaan. En iedereen weet hoe het zit met die losse flodders: ze treffen even raak, maar laten geen sporen na.

Never waste a good crisis.

Wij, bij Mex United, durven te stellen dat we de lokale handel intussen ook wat kennen. Hun sterktes en hun zwaktes zijn ons niet vreemd. En we moeten er niet flauw over doen: het zijn niet altijd ‘van de gemakkelijkste’. Er zitten veel karakters bij: eigenzinnig, op hun zelfstandigheid gesteld, sterke koppen.

Maak u geen illusies, hoe goed u ook uw best doet hen te helpen en te ondersteunen, het zal nooit voor iedereen voldoende zijn. Maar weet dat iedereen vooruit wil en dat we samen veel kunnen bereiken.

Als we maar niet in de traditionele valkuilen vallen. Daarom zijn we zo vrij 5 concrete tips aan te reiken.

1. Gij zult niet veralgemenen

Dé lokale handelaar bestaat niet. Gelukkig maar. Er is een ontzettend grote diversiteit. En toch merken we hoe makkelijk steden en gemeenten zich in hun communicatie richten tot ‘de lokale handel’. Doe dat niet. U bewijst er hen geen dienst mee. 

Ga liever met uw data aan de slag en zorg ervoor dat uw database netjes opgesplitst is in soorten lokale handelaars: slagers, bakkers, caféhouders, kledingwinkels, apotheken, kappers, nagelstudio’s. Hoe beter u die opsplitsing maakt, hoe gerichter u kan communiceren.

Ken uw Pappenheimers en durf binnen elke categorie ook een opsplitsing te maken tussen de locomotieven, de wagons en de ballast. Geef de locomotieven een persoonlijk belletje en vraag hen mee aan de kar der positiviteit te trekken.

2. Communiceren is meer dan nieuwsbrieven versturen

Het lijkt een overbodige tip, maar toch stellen we vast dat “Heb je onze nieuwsbrief niet gelezen?”, het klassieke antwoord is op de vraag van de lokale handelaar waarom hij niet op de hoogte is van een gemeentelijk initiatief. Beste ambtenaar, lokale handelaars lezen nauwelijks nieuwsbrieven. Onthoud dat goed. 

Kruip in de huid van de handelaars en ga na waar zij hun informatie halen. Stel vervolgens een marketingmatrix samen die u een duidelijk overzicht geeft welke doelgroepen u via welke kanalen best kan bereiken. Zowel online als offline…

En breng uw boodschap via zoveel mogelijk kanalen. Het maken van zo’n matrix is een intensief werkje, maar u bespaart er nadien ontzettend veel tijd mee en zorgt ervoor dat u razendsnel kan anticiperen en communiceren.

3. Hou organisme en organisatie in evenwicht

De Coronacrisis heeft duidelijk aangetoond dat er heel wat creativiteit en solidariteit in steden aanwezig is. Lokale besturen hebben nogal eens de neiging om wat er leeft in hun gemeente, strak te willen organiseren en regisseren. Als een kip die op haar eieren zit. Maar nieuw leven moet ook zijn vleugels kunnen uitslaan.

Ga daarom niet voorbij aan de vele mooie initiatieven die spontaan ontstaan in de schoot van verenigingen, buurten of ondernemingen, maar omarm ze en ondersteun ze. Laat het ‘organisme’ haar ding doen. Durf u nederig op te stellen. En ja, vaak is ook hier de lokale handel de verbindende factor… Faciliteer hen.

4. Speel uw oneerlijk voordeel uit

Het is ons stokpaardje: het oneerlijk voordeel. We schreven er een boek over. Want ja, ook als stad of gemeente beschikt u over een samenspel van unieke troeven dat niet te kopiëren valt en een toegevoegde waarde biedt.

U bent bijvoorbeeld beheerder van het publiek domein. Straten, pleinen, openbare gebouwen, parken of wegen, een groter forum kan je niet hebben om het van de daken te schreeuwen dat je geeft om die local heroes. 

Waarom moet onze publieke ruimte er altijd zo saai en grijs uit zien? Is het niet tijd om het in handen te geven van lokaal creatief talent? Om trots te zijn en hen een etalage te geven die verder reikt dan die paar vierkante meter vitrine waarover ze nu vaak amper beschikken? Om positieve verhalen te brengen en de verzuring tegen te gaan?

5. Werk samen

U bent als lokale overheid niet de enige die de lokale handel een duwtje in de rug willen geven. Nog meer dan vroeger zullen campagnes worden gelanceerd zoals WinkelHier, Koop Lokaal, MerciBelgië, enz… Probeer het warm water niet her uit te vinden door een lokale variant op die campagnes te maken, maar haak er uw karretje aan. 

Stel iemand aan die hiervoor verantwoordelijk is en zorg er voor dat uw stad of gemeente wendbaar genoeg is om in die campagnes opgenomen te worden. Die pro-activiteit zal uw lokale handelaar zeker weten te waarderen.

Ja, uw stad of gemeente zal er na de lente van 2020 anders uit zien.

En dat biedt kansen. Neem ze op. We mogen het nu misschien niet zeggen, maar kom uit uw kot. En u zal zien: het komt goed.

Anders, … maar goed.

Tom Delmotte en Kurt Ostyn zijn strategische marketeers bij Mex United.

Na een lange carrière bij openbare besturen helpt Tom nu lokale ondernemers bij het schrijven van hun verhaal.

Kurt neemt het dan weer al jaren op voor zijn local heroes, de lokale ondernemers met wie hij toekomststrategieën uitzet.