Case • 21 september 2018 • Cis Scherpereel

Inspelen op de wensen van de digitaler wordende klant

Mex United hielp het Cras-team de inzichten te verwerven om te evolueren naar een onderneming die beter inspeelt op de wensen van de digitaler wordende klant.

Houtgroep Cras is een familiebedrijf met meer dan 140 jaar ervaring. Collstrop, Brems Doors, Décor et jardin, Dubois parquet en de Cras woodshops in Vlaanderen maken deel uit van Cras woodgroup.

Ze noemen zichzelf Wood Believers en gaven dit vorm in hun 10 houtgeboden in een Holy Wood Bible.

Wat realiseerde Mex United voor Houtgroep Cras?

Mex United hielp het Cras-team de inzichten te verwerven om te evolueren naar een onderneming die beter inspeelt op de digitaler wordende klant.

Dit gebeurde via diverse workshops met de volgende speerpunten:

  • Benchmarking: verscherpen van het eigen profiel door vergelijking met binnen- en buitenlandse bedrijven.
  • Duidelijke profilering van de verschillende klantentypes (persona’s) en hun wensen/verwachtingen bij online kopen (B2B, B2C)
  • Uitschrijven van een “functionele analyse” voor de nieuwe website.
  • Opmaken van wireframes van de belangrijke onderdelen, zodat de omschreven wensen ook visueel helder zijn voor iedereen.

Na deze brede exploratiefase werd concreter ingegaan op de kansen en bedreigingen voor de 15 Cras Woodshops.

Ook hier werden de persona’s gedefinieerd. Op basis van de verworven inzichten in de verlangens van de klant werd de website structuur uitgewerkt in basis wireframes die de besproken issues zwart op wit helder in beeld brachten.

Wat bracht dit project bij?

  • Kennisopbouw rond e-commerce bij het Cras-team.
  • Sterke betrokkenheid van alle stakeholders, door een gezamenlijk traject van workshops, brainstorms en beslissingen.
  • Het belang van een helikopterview op de business.
  • Van onduidelijke doelstellingen naar een concreet en doordacht plan in enkele weken tijd.

De klant over de samenwerking met Mex United

“Onze gids door de jungle van de e-commerce” 

Johan Demelere | Marketing Manager | CRAS – COLLSTROP

“Begin zo snel mogelijk met e-commerce! Toen we met onze marketingafdeling bij Cras van de directie die opdracht kregen, hebben we Cis Scherpereel van Mex United gecontacteerd voor een onafhankelijke voorbereidende studie.

5 geanimeerde workshops met alle stakeholders later hadden we een realistisch beeld van wat ons op dit traject allemaal te wachten stond. Dankzij een duidelijke profilering van onze klantentypes en hun verwachtingen kwamen we bovendien samen al tot een eerste omschrijving van de functionele wensen van de website.

De brede praktijkervaring van Cis, samen met zijn no nonsense advies hebben ons de inzichten bijgebracht die we nodig hadden om dit project niet overhaast, maar op een duurzame, gefaseerde manier op te starten.”