Blog • 4 augustus 2020 • Kurt Ostyn

En wat vinden onze klanten eigenlijk over Mex United?

Mex United bestaat ondertussen reeds meer dan 3 jaar. En dan kijkt een mens eens achterom natuurlijk. Wat deden we goed? Wat kan beter? Om deze oefening wat dieper te kunnen voeren, gingen we eens polsen bij onze klanten. Tja. De klant heeft altijd gelijk. Toch? 

De vraag die we stelden was eenvoudig: “Met welke woorden of waarden associeer je ons?” De antwoorden die we kregen waren echt deugddoend en krijgen binnenkort een prominente plaats op de muren van ons kantoor.

Met welke woorden of waarden associeer je ons?

Wat we vooral onthouden is dat onze klanten onze no-nonsense aanpak ontzettend waarderen. Heel wat ondernemers hadden in het verleden blijkbaar negatieve ervaringen met consultants die “hen eens kwamen zeggen hoe ze het moesten doen…” 🙂 Nee. Dat is niet onze stijl. 

Wij geloven oprecht dat de beste strategieën tot stand komen door SAMEN te werken. Luisteren is dan ook super belangrijk. Bovendien is ‘oog voor eenvoud’ reeds jarenlang ons motto. Nog lang vooraleer van Mex United sprake was.

We onthouden ook de dankbaarheid van onze klanten. En ook al is het onze job om hen te helpen groeien, toch doet het deugd dat mensen dat ook zo openlijk durven te benoemen.

Integer, correct, loyaal, betrouwbaar, eerlijk, oprecht

Het zijn woorden en waarden die wij evident vinden, maar ook door onze klanten spontaan in de Mex ’top 3′ worden geplaatst. Ook onze openheid wordt sterk gewaardeerd. We delen onze kennis, en leren onze klanten hoe ze zelf een aantal zaken in handen kunnen nemen.

En misschien vat deze getuigenis het allemaal nog best samen:

Uw vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden eerlijk gezegd, drie woorden is echt heel weinig. Wat jullie hier losgemaakt hebben is niet in éen mailtje te vatten.

Als je dan toch wil dat we jullie nog eens typeren in korte termen, dan zijn dit de ideeën die spontaan bij me opkomen:

“Change managers”

Moeilijk in één woord te vatten deze, maar vooral in die eerste sessies hebben jullie hier bij iedereen dingen in gang gezet die de basis gelegd hebben voor de huidige veranderingsgolf. Dit gebeurde ten allen tijde met een gepast respect voor de geschiedenis van het bedrijf, geen evidentie in een familiebedrijf als het onze. Jullie lieten door jullie manier van werken iedereen zelf tot het besef komen dat we opnieuw stappen vooruit moesten zetten.

Op geen enkel moment werd ons iets ‘opgedrongen’ maar de inspiratiesessies zorgden er wel voor dat iedereen intrinsiek gemotiveerd geraakte voor het nieuwe project. Een zeer mooie verdienste, want het geklaag over verouderde logo’s, middeleeuwse website, klantonvriendelijkheid,… ruimde plots baan voor een totale nieuw gedachtengoed.

We zouden er opnieuw vollen bak voor gaan… een beweging die niet meer te stoppen valt niet (hooguit beetje vertraagd door de corona-problematiek)

“Multidisciplinair”

Het werd voor mij snel duidelijk dat Mex United van alle markten thuis is. Mex gaat op een gezonde manier uit van de eigen sterkte maar is langs de andere kant op bepaalde momenten dan ook niet te beroerd om ook andere externe partners mee te nemen in het verhaal.

Jullie expertise is op zich al verrijkend maar op cruciale momenten in ’t denkproces gingen jullie ook met allerhande stakeholders uit ons vakgebied in connectie om jullie eigen ideeën te toetsen aan de werkelijkheden in onze sector. Op die manier kregen we geen zweverig advies dat los stond van de bedrijfseconomische context waarin wij actief zijn maar een concreet en realistisch masterplan. Het mag duidelijk zijn : als ’t nu gaat over online marketing, strategie, events,… voor het ganse scala kan je bij Mex terecht om ofwel rechtstreeks ofwel via de passende intermediair geholpen te worden.

“Laagdrempelig”

Het traject dat we samen doorlopen is best wel ingrijpend, de laatste 10 jaar was hier op marketingvlak maar zeer weinig gebeurd. Jullie kwamen eigenlijk vermomd als ‘vrienden’ om ons op die manier de juiste inzichten van binnenaf te kunnen bezorgen. Op geen enkel moment hadden wij het gevoel ‘de mindere’ te zijn in de gesprekken, er was altijd veel respect voor de mening van iedereen en dat leidde uiteindelijk tot mooie consensus. We hadden altijd de indruk op dezelfde golflengte te zitten, los van het feit dat we te maken kregen met veel uiteenlopende visies en meningen.

Mensen die iets meer frictie tonen t.o.v. verandering worden subtiel gemasseerd om ook tot de juiste inzichten te komen. Dat kan enkel door jullie laagdrempelige aanpak en open communicatie. Geen grootse theorieën, een 100% pragmatische aanpak…samen de handen uit de mouwen…

Een aanpak die ons zeker goed bevallen is en die tot mooie resultaten heeft geleid. Zo was ik bvb. erg gecharmeerd door een eenvoudig telefoontje in het begin van de coronacrisis om eens te polsen hoe de situatie bij ons was. Niet spectaculairs, maar uiteindelijk typeert dat wel waar Mex voor staat.

Een soort ‘part of the team’-gevoel, jullie waren ‘one of the guys’ op die momenten…

Als je ’t echt in drie woorden wil : WAY TO GO

Of ‘doe zo verder…’

Meer inspirerende inzichten

Steel de kennis van andere ondernemers en experten in onze blog.