Blog • 20 april 2020 • Kurt Ostyn & Ann-Pascale Mommerency & Dominique Desmeytere

Open brief aan Ministers Hilde Crevits en Nathalie Muylle

Mogen wij 2 concrete suggesties doen?

Geachte mevrouw Muylle en mevrouw Crevits,

Hebben wij even geluk zeg! Zowel federaal als regionaal is de ministerpost voor economie in handen van West-Vlamingen. Jawel, in crisistijden stemt ons dat hoopvol. We lezen het graag, uw pleidooi voor de lokale handel. U heeft 100% gelijk wanneer u hen de motor van onze welvaart noemt. En we zijn u dankbaar voor de maatregelen die u reeds trof. Merci Hilde. Merci Nathalie.

Maar wij denken graag al even verder vooruit. De ‘koop lokaal’ gedachte krijgt vandaag alle aandacht. Steeds meer mensen beseffen en ontdekken het belang van winkelhieren. Die sensibilisering was broodnodig. Maar zoals u weet, is de kloof tussen denken en doen vaak groot. Willen we de lokale handel écht steunen, dan moeten we ambitieuzer zijn, en die noodzakelijke gedragsverandering een duwtje in de rug geven. Het momentum daarvoor is nu.

Hoezeer wij dit als lokale ondernemers ook beseffen, toch kunnen we dit niet alleen… Daar heeft u als overheid betere instrumenten voor.

Het is trouwens niet onze stijl om afwachtend aan de zijlijn te blijven staan. Mogen wij daarom twee suggesties influisteren?

1. Winkelhier-cheque

Diverse onderzoeken tonen aan dat de Belgische ecocheque nog steeds een schot in de roos is. Zowel voor de consument, de desbetreffende handelszaken, de ecologische voetafdruk, als de economie. Waarom lanceert u niet iets gelijkaardig rond de lokale handel?

Waarom bijvoorbeeld niet denken aan een ‘winkelhier-cheque’ waardoor werkgevers de kans krijgen om hun medewerkers via hun loonbrief een echt financieel steuntje te geven? Zo geven we -wie werkt- netto meer koopkracht, die met zekerheid in de lokale economie terecht komt. Iedereen wint. Wellicht valt dit idee onder de bevoegdheid van Mevr. Muylle?

2. Vlaanderen BE-LEEFT

Onze tweede suggestie richt zich eerder tot Mevrouw Crevits. Zo stellen wij voor om, na de heropstart, zo snel mogelijk positieve stimuli te geven aan onze handelaars die op een creatieve manier hun handel verder willen uitbouwen of opnieuw opstarten. Onder het motto ‘Vlaanderen BE-LEEFT’ willen we, naar analogie met het eerder succesvolle ‘Vlaanderen Feest’, commerciële initiatieven aanmoedigen met een gepersonaliseerd premiestelsel.

Zowel individuele handelaars, steden en gemeenten, handelsverenigingen of belangengroepen kunnen zo genieten van extra financiële of operationele steun. Dat lijkt ons zinvoller dan de losse flodders die nu her en der op lokaal niveau worden verschoten.

Het zijn twee eenvoudige suggesties. Zo doen wij dat hier in West-Vlaanderen. Maar daar weet u beiden alles van!

Alvast dank om deze ideeën samen met uw collega’s de nodige aandacht te geven. 

Benieuwd naar uw antwoord, 

Open brief aan ministers Hilde Crevits en Nathalie Muylle
Kurt Ostyn - Ann-Pascale Mommerency - Dominique Desmeytere